PROGRAMA ECO 2022-2023

Bases Programa Eco 2022-2023


Generalitat de Catalunya

Departament d’Educació 

Escola de Llers 
BASES 2022-23 DEL PROGRAMA ECO DE L’AFA SERVEI DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT  

L’ESCOLA DE LLERS


Objectius del Programa ECO 

• Educar pel consum racional i sostenible dels recursos 

• Incentivar la cultura del reciclatge i reutilització dels recursos 

• Conscienciar a l’alumnat sobre la necessitat de reutilitzar els llibres 

• Potenciar l’estalvi de les famílies del centre vers l’adquisició de llibres escolars 

• Afavorir la solidaritat i l’esperit cooperatiu 

• Fomentar l’educació en valors, el respecte pel bé comú i per l’aprendre a compartir 

• Construir un teixit social dins la comunitat escolar que promogui la cooperació   entre famílies, mestres i alumnat. 

1. FUNCIONAMENT 

 • Aquest servei socialitza els llibres de text que l’alumnat fa servir a 3r, 4t, 5è i 6è. Per la  resta de quaderns, cada família l’ha de comprar a través de la pròpia AFA o bé pel seu compte. El llistat està disponible a la web  de l’escola, el blog de l’AFA i al final d’aquest document. 

 • Participar del PROGRAMA ECO implica ser soci de l’AFA (quota anual per família: 40€).

 •  El correu electrònic de contacte per a qualsevol consulta és: ecoampallers@gmail.com 

 • L’adhesió es formalitza omplint el formulari (1 per família) mitjançant TPV només durant el   tercer trimestre de cada curs, habitualment a mitjans del mes de maig.  

 • El pagament d’aquest servei es fa mitjançant TPV. 

 • Un cop omplert el formulari i pagada la quota del servei, els llibres estaran reservats pel curs següent. Els llibres es donaran a l’alumnat el primer dia d’escola. 

 • El pagament de la quota de família associada a l´AFA dona dret al servei d´ecosocialització i inclou els llibres i una funda protectora amb una cartolina identificativa de color per cada llibre prestat. La funda i la cartolina no es podran treure durant el curs i en el  cas que es facin malbé hauran de ser substituïdes.

 • Es podran fer observacions i/o reclamacions al correu electrònic del Programa ECO fins el 30 de  setembre de l’any vigent.  

 • RETORN DELS ECOLLIBRES:  

  • L’última setmana d’escola s’hauran de deixar els llibres a l’aula (rebreu indicacions del professorat i del propi programa).

  • Els llibres es tornaran, en bon estat i revisats des de casa. 

  • Els llibres es deixaran en una bossa tancada amb el nom de l’alumne/a, el curs i, si és  el cas, una nota aclarint qualsevol incidència. 

 • Aquelles famílies que s´incorporin al Programa a quart, cinquè o sisè seran convidades a cedir els llibres de text de cursos anteriors perquè entrin a formar part de la roda de llibres socialitzats. 

 • Les noves famílies que s’incorporin al centre durant el curs podran sol·licitar la seva adhesió posant-se directament en contacte amb l’escola o amb el Programa ECO de l’AFA. 

 • A partir del curs 2023-24 les famílies que vulguin adherir-se, sense cost addicional, hauran de estar associades a l´AFA des del primer curs de la primària. En cas contrari, en el moment de la incorporació hauran de realitzar una aportació de 20€.    

2. TARIFA 2022-23 


QUOTA ANUAL FAMÍLIA ASSOCIADA AFA 

40 €/ família


1. En el cas que una família s’incorpori al centre durant el curs, la família es podrà beneficiar d’una quota especial de soci.   (+ info: ecoampallers@gmail.com


3. COMPROMISOS

 • Vetllar pel bon ús dels llibres per tal d’assegurar la seva reutilització i permetre la  sostenibilitat del Programa ECO durant quatre anys. 

 • Al llarg del curs es comprobarà que les fundes de protecció i les etiquetes de color cedides per l’AFA estan ben col·locades i en  bon estat. 

 • Recordar i vetllar perquè els fills/es no guixin, pintin, escriguin ni subratllin el llibre. En  cas contrari hi haurà el compromís de reparar-ho o si és el cas, substituir-lo. 

 • Informar immediatament a l’escola de qualsevol incidència. 

 • A final de curs les famílies hauran de revisar prèviament els llibres amb els seus fills/es i  notificar els possibles desperfectes. Les fundes de protecció i l’etiqueta identificativa no  s’hauran de treure. (Els llibres es deixaran a l’aula durant l’última setmana d’escola.) 

 • Caldrà tornar a comprar el llibre en el cas que: 

- El llibre es perdi 

- El llibre no sigui apte per l’ús posterior (supervisió de la Comissió ECO).

 • Recordar que el Programa ECO és iniciativa de les famílies i que en aquest sentit només pot funcionar gràcies a l’ajuda puntual dels pares. Per això es demana que cada família en funció de les seves disponibilitats tingui el compromís de donar un cop de mà al menys 1 cop durant els 4 anys, al moment de la recollida dels ecollibres l’última setmana de classe. Moltes gràcies!
4. LLIBRES DE TEXT CURS 2022-23 


3r 

Llibres del Projecte de SocialitzacióTOTS ELS LLIBRES DE TEXT S’UTILITZARAN DURANT 2 CURSOS

 MEDI

ANGLÈS – Kids Can!  Pupil’s Book 3 - Ed. Macmillan   ISBN 978-1-380-07286-3                                 

4t 

Llibres del Projecte de Socialització

MEDI

 • Coneixement del Medi Natural 4t– Projecte ZOOM – Ed. Vicens Vives  ISBN 978-84-682-6206-2                  * 2n CURS QUE L’UTILITZEM

 • Coneixement del Medi Social 4t– Projecte ZOOM – Ed. Vicens Vives   ISBN 978-84-682-6207-9   * 2n CURS QUE L’UTILITZEM

ANGLÈS – High Five 3 - Ed. Macmillan (Pupil’s Book)  ISBN 978-13-800-1171-8

                                     * 2n CURS QUE L’UTILITZEM

 


Llibres del Projecte de Socialització


CATALÀ – Llengua catalana i literatura 6è – Projecte ZOOM – Ed. Vicens Vives 

                  ISBN 978-84-682-6266-6  - S’UTILITZARÀ DURANT 2 CURSOS

CASTELLÀ – Lengua castellana y literatura ZOZÓ 6º – Proyecto ZOOM – Ed. Vicens Vives 

                   ISBN 978-84-682-4396-2  - S’UTILITZARÀ DURANT 2 CURSOS

MEDI  

 • Coneixement del Medi Natural 6è– Projecte ZOOM – Ed. Vicens Vives  ISBN 978-84-682-6269-7

                           S’UTILITZARÀ DURANT 2 CURSOS

 • Coneixement del Medi Social 5è– Projecte ZOOM – Ed. Vicens Vives  ISBN 978-84-682-6234-

ANGLÈS – Kids Can! 5 Pupil’s   - Ed. Macmillan  ISBN 978-13-800-7288-7 

Llibres del Projecte de Socialització

 CATALÀ – Llengua catalana i literatura 6è – Projecte ZOOM – Ed. Vicens Vives  

                   ISBN 978-84-682-6266-6   * 2n CURS QUE L’UTILITZEM

CASTELLÀ – Lengua castellana y literatura ZOZÓ 6º – Proyecto ZOOM – Ed. Vicens Vives  

                     ISBN 978-84-682-4396-2  * 2n CURS QUE L’UTILITZEM

MEDI

 • Coneixement del Medi Natural 6è– Projecte ZOOM – Ed. Vicens Vives  ISBN 978-84-682-6269-7

 • Coneixement del Medi Social 6è– Projecte ZOOM – Ed. Vicens Vives   ISBN 978-84-682-6270-3

ANGLÈS – High Five 5  - Ed. Macmillan (Pupil’s Book) ISBN 978-13-800-1470-2                      * 2n CURS QUE L’UTILITZEM


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada